Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2014

10:35
Zawsze znajdzie się ktoś kto zepsuje Ci dzień, a czasem całe życie.
— Bukowski

March 10 2014

18:36
9889 c418 500
Reposted fromclerii clerii viaiblameyou iblameyou
11:56
7539 eb7a
Reposted fromClary Clary viaCattleya Cattleya
11:54
10:19
Przeraża mnie moje myślenie. Za dużo i niepotrzebnie.
— Barbara Rosiek "Pamiętnik narkomanki"
10:18
Nigdy nie zastanawiałam się, jak umrę. Nie potrafię sobie tego wyobrazić. Przecież na razie nie mam nawet pojęcia,jak będę żyła.
— Murakami
10:18
Płacz, ale nigdy się nie poddawaj
— NIGDY
10:18
6969 776a 500
10:01
Prawdziwe uczucie będzie spontaniczne i przyjdzie całkowicie naturalnie, bez obliczeń i kalkulacji.
— właśnie

March 09 2014

18:09
To wielka sztuka uśmiechać się, a w środku być rozdartym na miliony kawałków.
— ^
Reposted fromaggape aggape viacoldworld coldworld
18:04
Są ludzie którzy bez żadnego pożegnania odchodzą. Są i tacy co bez zapowiedzi wracają.
— serio?
Reposted frombomdia bomdia viacytaty cytaty
10:23
5413 2128
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viasleepinside sleepinside
10:21
4945 b71f
Reposted fromdrunkenheart drunkenheart viasmutnazupa smutnazupa
10:20
Podoba mi się człowiek, którego oczy mówią więcej niż wargi
— L.M.Montgomery
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
10:20
Jakie to trudne. Zupełnie jakbyś traciła grunt pod nogami. Znajoma droga, znajome słowa, zapachy i smaki, które sprawiały, że czułaś się bezpiecznie... i postanowienie, by położyć temu wszystkiemu kres. I to poczucie, że w przeciwnym razie będziesz tkwić w miejscu i nic się nie wydarzy, że będziesz tylko udawać, że żyjesz. Ale czy miłość, która tak się kończy, rzeczywiście nią była? 
— Federico Moccia
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty

March 08 2014

22:17
5795 81cd
21:42
5584 06cb
Reposted fromrisky risky viaszydera szydera
21:41
21:41
9895 4942 500
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk

March 07 2014

19:40
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl